Sistema de programació universitària (2005-2006)

logo GENCAT

Programació universitariaEstudi i anàlisi de criteris de la programació universitària en el marc de l’EEES. Els objectius principals han estat dos: primer, contribuir a l’'anàlisi crítica del procés actual d'’elaboració de la programació universitària, per tal de veure si permetia un assoliment òptim dels criteris generals establerts per la Llei d’'Universitats; i segon, fer una proposta de quantificació en forma d’'indicadors dels elements que composen els criteris de la programació, així com indicar quins tenen una difícil quantificació.

Desenvolupament d'eines de previsió estratègica per els Observatoris de la provincia de Barcelona (2007)

Logo DIBA

ObservatorisDesenvolupament de models de previsió de tipus heurístics basats en factors de creixement, creant nova informació (de futur) sobre els aspectes crítics territorials a partir de la informació existent.

SBR. Sistema integrat de planificació metropolitana (2001)

Logo BR

SBREl sistema SBR contè utilitats interactives per poder formular, fer el seguiment i avaluar polítiques públiques a l’'àmbit metropolità de Barcelona (en relació a infraestructures i desenvolupaments urbanístics) a partir de definir els objectius, escenaris de referències,
accions o projectes, previsions i impactes dels projectes i avaluació dels mateixos en funció dels objectius inicialment definits.

Indicadors de sostenibilitats als municipis de Castellví de Rosanes, Montcada i Reixac i Ripollet (2009)

Logo DIBA

Indicadors sostenibilitatCàlcul d'indicadors dels sistemas municipal d'indicadors de sostenibilitat als municipais de Castellví de Rosanes, Montcada i Reixac i Ripollet.

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com