Definició de l'’Observatori del Moianès (2007)

Logo DIBA

Observatori MoianèsL'’observatori del Moianès hauria de recopilar, tractar i analitzar la informació socioeconòmica necessària per definir els millors indicadors que reflexin la realitat actual de territori i permetin l’'anàlisi de la seva evolució futura, així com el seguiment de la implantació de les línies estratègiques dissenyades en el Pla d’'acció “Com volem el Moianès del demà?“ i del model de territori dissenyat pel Moianès. L’'objectiu de l'’observatori és donar suport a la gestió estratègica del territori del Moianès a través d’'un sistema de seguiment i avaluació territorial capaç d'’integrar tant els “signes vitals” del territori com d’'avaluar en quina mesura ens apropem o distanciem de l’'escenari desitjat i es duen a terme les accions previstes pels diferents agents.

Definició de la Sala de Mapes del Departament de la Presidència (2006)

logo GENCAT

Sala mapesDefinició d’'un espai habilitat com a arxiu d’'informació estratègica, sala de debat i presentació d'’accions de Govern al Palau de la Generalitat de Catalunya; s’'inscriu en el procés de reforma i modernització del Palau, i pretén allotjat activitats similars a les de les antigues sales de mapes que existien en els palaus i seus presidencials o de govern.

Indicadors de l'evolució de l'Energia a Barcelona (2003)

Logo Agència d'energia de Barcelona

Indicadors de l'evolució de l'energia a BCNInstrument de base de l'Agència de l'energia, amb l'objectiu de generar cultura energètica a la ciutat i com a suport per a la presa de decisions en relació a les estratègies definides en el Pla de Millora Energètica de Barcelona (PMEB). S'incorpora un model energètic que fa el diagnostic energètic i ambiental de la Barcelona actual i les seves tendències de futur (fins al 2010), que permet preveure l'augment del consum energètic a la ciutat i les seves repercussions a tràves de diferentes escenaris.

Observatori d’'Equipaments i Espai Públic

Logo DIBA

Observatori d'equipaments i espai públicDesenvolupament de la base de dades de l'Observatori dels equipaments i espai públic, per l'Oficina Tècnica de Cooperació de la Diputació de Barcelona. Té com a finalitat la introducció de totes les dades disponibles de les actuacions de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) i l'obtenció de diferents indicadors econòmics, ambientals, de sostenibilitat, de gestió,...

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com