Observatori del Transport Urbà de Catalunya (Maig 2007)

logo GENCAT

Observatori Transport UrbàAquest estudi pretén identificar els municipis que disposen de transport urbà, recollir-ne les dades d’oferta i demanda d’aquest transport i intentar caracteritzar-los relacionant aquestes dades amb les socioeconòmiques i de morfologia urbana.

SENIT. Model d'’avaluació de polítiques de transport (2001)

logo GENCAT

SENITEl model SENIT és una eina desenvoluada com a suport a l'estudi "Necessitats d'infraestructures de transport a Catalunya a l'horitzó 2020". Consta dels següents submòduls: 1. Definició l'estratègia teòrica; 2. Definició dels escenaris territorials; 3. Definició dels escenaris macroeconòmics; 4. Selecció dels projectes d'infraestructura; 5. Previsió de la demanda de mobilitat agregada; 6. Càlcul dels indicadors d'impacte ambienta; 7. Avaluació del grau de compliment dels objectius; 8. Obtenció d'indicadors agregats de competitivitat.

Informe periòdic sobre el Medi Ambient a Catalunya (2007)

logo GENCAT

informe Medi AmbientInforme de periodicitat trimestral o quatrimestral, en funció de la naturalesa i disponibilitat de les dades. Amb la finalitat de poder difondre (telemàticament i amb la periodicitat abans esmentada) un informe amb un conjunt de 25-30 indicadors que informin sobre la tendència i evolució de l’'estat del medi ambient (consums d'’aigua, reserves d'’embassaments, emissió de contaminants...). Aquesta informació presenta una especificitat que la fa difícil de trobar i mantenir actualitzada: ja que la recopilació, el tractament de les dades, l'’elaboració de nous continguts, les fonts diverses (entitats adscrites al Departament, món acadèmic, institucions...), la converteixen en una informació desagradada i complexa. És necessari fer una actualització constant, o si més no periòdica...

Observatori del risc. Informe 2007 sobre l’'impacte del canvi climàtic a la costa de Catalunya (2007)

logo IES

marEn els darrers temps s'’ha posat de manifest que el sistema climàtic ha canviat tant a escala global com a escala local. Certament, cada cop hi ha més indicadors que apunten un escalfament global del planeta, el qual experimenta alteracions de les seves condicions ambientals. Aquest canvi es pot atribuir, almenys en part, als gasos d’'efecte hivernacle emesos a l'’atmosfera per les activitats humanes. Esbrinar-ne les causes, identificar-ne els efectes i proposar solucions és el motiu i el fil conductor dels diferents capítols que conformaran l’'Àgora de Informe 2007 de l'’Observatori del Risc. Com sempre, es busca una visió integral, pluridimensional i complementària per enfocar el tema; en aquest cas el canvi climàtic.

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com