Geographic Information Systems: GIS is a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present all types of geographically referenced data. The importance of GIS lies in its ability to combine a wide variety of data to create a spatial picture that is far more useful than the old system of linear comparison. MCRIT has developed GIS in its own proprietary software (BridgesNIS, developed in the Bridges research for the European Commission, lead by MCRIT) as well as in standard software tools such as Intergraph or ESRI, in cooperation with GEOVINCLES S.L. GIS Systems developed by MCRIT are network-oriented, with advanced data models and topologies supporting complex infrastructure and service networks. Systems covering other fields, such as landcape and environment have also been developed, often to carry on advanced spatial analysis.

 

CLYMA: el Corredor Mediterrani

Port de Barcelona

CLYMA

L'aprovació de la xarxa europea de transport ha obert la porta a desenvolupar projectes específics que incideixin en cada territori. El projecte CLYMA proposa un model de gestió pel Corredor Mediterrani que connecta Lió i Madrid basat en criteris d'eficiència i mediambientals. Mcrit col·labora en el projecte CLYMA mitjançant el desenvolupament d'una calculadora online d'emissions i d’externalitats del transport per a rutes utilitzant l'eix CLYMA.

http://www.clyma.eu/

L'Eco-calculadora del Port de Barcelona

Port de Barcelona

L’Eco-calculadora, una aplicació informàtica web que permet calcular la petjada ecològica de la cadena logística completa terrestre - marítima a escala mundial. Mcrit ha col·laborat amb el Port de Barcelona en la seva definició i funcionalitat, així com en el seu disseny i desenvolupament informàtic.

http://planol.portdebarcelona.cat/ecocalc/

Sistema d'Informació Geogràfica per l'àmbit de l'AMTU (2013-2014)

AMTU

SIG AMTUDesenvolupament d'un sistema d'informació geogràfica per l'àmbit AMTU suportat per l'intranet de l'AMTU sobre parades i serveis de transport públic pels municipis associats a l'AMTU.
Eina de visualització de línies i parades, de creació i actualització de línies i parades, Eines de creació de capes temàtiques amb les dades pròpies disponibles, Eines de càrrega i exportació massiva del sistema a altres aplicacions.
Integració tecnològica total amb la intranet de l'AMTU i amb aplicacions existents a l'AMTU.

Programació d'indicadors de sostenibilitat urbana sobre SIG (2013)

BcnEcologia

indicadors SIGRutines per al càlcul d'indicadors de sostenibilitat urbana de la ciutat de Vitoria, definits per BCNECOLOGIA.Assistent desenvolupats sobre el programari GIS Open Source GV-SIG. Desenvolupament amb entorn Eclipse utilitzant Java d'un conjunt d'extensions sobre GV-SIG 1.11 utilitzant arxius shape i amb base de dades Spatialite utilitzant les eines d'anàlisis. Els resultats són capes temàtiques en arxius shape més la generació d'un formulari d'informació estadística

Visor de les empreses de tractament i recollida de residus de Catalunya (2013)

arc

visor ACRDesenvolupament d'un visor de les empreses de recollida i tractament de residus municipals, industrials i de la construcció de Catalunya.
Programari desenvolupat sobre l'API v3 de Google, utilitzant llibreries JQuery, Javascript i HTML. Les dades s'obtenen d'un servei WEB proporcionat pel client que retornat un arxiu XML, aquest arxiu es processat i mostrat com una capa Google.

Visor de les empreses dels polígons industrials de Sant Vicenç dels Horts (2012-2013)

Aj Sant Vicen Horts

visor vicençSistema d'informació geogràfica de localització d'empreses del polígon industrial del Molí dels Frares al municipi de Sant Vicenç dels Horts

  • Georeferenciació de les empreses
  • Càrrega de la fitxa de dades amb informació detallada de la seva activitat i amb fotografia dels seus locals.
  • Com arribar a les empreses amb les indicacions de Google
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia is MCRIT’s foundation for the development of
innovative educational resources www.ersilia.org.