Software Development: MCRIT participates in numerous projects to develop advanced software systems for data management, analysis and visualization in the framework of research programs of the European Commission (4th, 5th and 7th RTD). The systems developed by MCRIT uses proprietary software technology and/or integrates commercial software are being used by institutions such as the European Investment Bank (IGIS system), the Port of Barcelona (SIMPORT), the Regional Government of Catalonia (SIMCAT) or the Metropolitan Transportation Authority (ATMAX), among many other institutions in the field of transport planning and management.

 

Sistema de Càlcul de Rutes òptimes-Vull anar (2008)

Logo DIBA

Vull anarAplicació per Internet que té com a finalitat el càlcul de rutes òptimes en el Municipi de Sant Cugat. Està pensat per donar resposta als diferents modes: a peu, en bliclicleta, en transport púbic, en vehicle privat, i diferents punts origen / destí: per adreça (carrer/num, o bé carrer /cruïlla), per punt d'interès, per punt d'arribada.

VIDEO LOGGING: Sistema de visualització dinàmica (2008)

Logo GENCAT

Video LoggingAplicació desenvolupada per la DGC sobre Geomedia Professional que té com a finalitat mostrar una seqüència de fotos ordenades d'’un eix, simulant l’'edició d’'un vídeo. Permet navegar a partir de la selecció d’'un origen aturant-se en els encreuaments per decidir el gir a prendre. Incorpora la visualització d'’esdeveniments associats a la via (senyalització, accidents,...) i gràfics de les diferents variables associades als trams com pot ser el radi de curvatura.

Rutines de simulació de vehicles intel·ligents (2007)
Logo Geovincles

Rutines de simulació de vehicles intel·ligentsPrototipus de rutines desenvolupades en l’'entorn Geomedia i Geomedia Transportation, que tenen com a finalitat la simulació del trànsit viari. Inclou la gestió dels trams, cruïlles, semàfors i vehicles. Permet la visualització dinàmica de congestions, la visualització dels recorreguts dels vehicles segons un OD i la visualització dinàmica de resultats d’'assignació, mitjançant simulació de tràfic.

Interactive simulator on available water sources in Catalonia (2007)

Logo DMAH

simulator waterThe objective of the water supply model is to forecast the water balance of the basins of a given region.
Online simulator based on flash & javascript technology

Transferència de dades entre grafs (2007)

Logo Geovincles

grafsUtilitats de transferència de dades als arcs d’'un graf a partir d'’una base externa amb estructura de LRS (p.e. dades de trànsit vinculades a punts quilomètrics) i de regles lògiques definides pel propi analista.

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia is MCRIT’s foundation for the development of
innovative educational resources www.ersilia.org.