R+D Catalonia: The Catalan Agreement on Research and Innovation (PNRI), signed at the end of 2008 with a broad political and social consensus, places research and innovation as the strategic priorities of Catalonia. The approval of the subsequent Catalan Research and Innovation Plan (PRI) 2010-2013 was based on a rigorous, up-to-date analysis of Catalonia's R&D&I system.

 

Pla de Recerca, Desenvolupament i Innovació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2009)

logo DPTOP

Pla Recerca DPTOPEl Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), ha iniciat un procés participatiu per a la definició del seu propi Pla de Recerca, Desenvolupament i Innovació (coordinat amb el Pla de Recerca Interdepartamental de la Generalitat), tenint en compte les prioritats establertes pels plans estratègics de recerca locals, nacionals, europeus i internacionals. Les línies estratègiques del Pla s’orienten a millorar la gestió del coneixement estratègic del departament sobre dinàmiques territorials i de mobilitat a Catalunya, preveient els canvis tecnològics futurs i explorant polítiques, projectes i mètodes de treball a mig termini. El repte principal del Pla de R+D+i del DTOP és considerar el Territori com a dimensió fonamental de les activitats de recerca impulsades per a la Generalitat.

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia is MCRIT’s foundation for the development of
innovative educational resources www.ersilia.org.