Demanda mobilitat

 

Urban Mobility: The assessment of the mobility generated by new urban developments aims to guarantee the accessibility to the new built on areas by collective public transport, by private vehicle, on foot or by bicycle, and to promote the sustainable mobility guarantying the access on foot and by bicycle under security conditions. MCRIT has developed a very large number of urban mobility studies since the first implementation of the Mobility Law in Catalonia, in 2004, combining accuracy on gathering detailed information, innovative public participatory processes to obtain citizens concerns and ideas and sound planning..MCRIT has participated in urban mobility projects for very small municipalities, to medium-size and large.

 

Estudi d'avaluació de la mobilitat generada del Pla d'ordenació urbanística municipal del Perelló (2010)

Logo ED EnginyeriaEAMG PerellóL'objectiu és la realització d'’un Estudi d’'avaluació de la mobilitat generada (EAMG) del nou Pla d'’Ordenació Urbanística (POUM) del Perelló, així com l’'avaluació de les propostes en el marc de la normativa legal, i el seu impacte d’'aquest en la mobilitat. El desenvolupament total dels sectors en sòl urbà i urbanitzable que proposa el nou POUM implicaria un increment de la mobilitat actual amb origen o destinació al municipi en 42.458 viatges/dia, 84% d’ells intramunicipals

Estudi d’'avaluació de la mobilitat generada del Pla Especial Urbanístic per la implantació d’'una actuació específica d’'interès públic i de caràcter esportiu a Salou (2010)

Josep M Milà Rovira Arquitecte

EAMG SalouEl present treball té com a objectiu la realització d'’un Estudi d'avaluació de la mobilitat generada (EAMG) del Pla Especial Urbanístic per la implantació d'’una actuació específica d'’interès públic i de caràcter esportiu a Salou així com l’'avaluació de les propostes en el marc de la normativa legal, i el seu impacte d’'aquest en la mobilitat. La superfície de sòl de l’'àmbit del Pla Especial Urbanístic és de 153.091,19 m2. El desenvolupament d'’aquest nou sector implicaria un increment de la mobilitat actual 220 viatges/hora punta de tarda en un sentit, dels quals el 73% es realitzarien a nivell urbà i els 27% restant serien desplaçaments interurbans

Estudi d'avaluació de la mobilitat generada de la modificació del Pla general d'ordenació de Martorell al nucli Can Bros (2010)

Can Bros Habitatge Jove S.L

Can BrosEstudi d'’avaluació de la mobilitat generada per la modificació puntual del Pla general de Martorell al sector de Can Bros, així com l’'avaluació de les propostes en el marc de la normativa legal, i el seu impacte d’'aquest en la mobilitat. La modificació del Pla general de Martorell té com a objectiu d’'adaptar la colònia Can Bros a les transformacions socials, econòmiques i urbanístiques de l'’entorn per evitar que l’'actual i progressiva degradació del patrimoni industrial i de paisatge segueixi un camí irreversible, creant un nou –tot i que petit- nucli urbà de gran qualitat ambiental. Es tracta d'un àmbit d’'una superfície de 67.111 m2 que està definit per l’autovia A-2, el torrent de Can Noguera -que, a la vegada, és límit amb el terme municipal d’'Abrera- i la llera del riu Llobregat.

Estudi d’'avaluació de la mobilitat generada del Pla de Millora Urbana de remodelació de l'àmbit de Tolosa al Municipi de Terrassa (2009)

 Area Tres Procam, S.L.

EdificiAquesta actuació té com a objectiu combinar la conservació amb la barreja de nous edificis i espais urbans, amb una major riquesa urbana; i ordenar amb criteris d’establir nous teixits urbans amb vocació d'’integració amb els seus contexts, més que a crear noves peces inserides dins d’'un determinat teixit. L'estudi avaluarà les propostes en el marc legal i normatiu, i el seu impacte en la mobilitat.

Estudi d’'avaluació de la mobilitat generada de la modificació puntual del Pla General d’'Ordenació Urbana del municipi de Reus (2008)

logo Mediterrania de geoserveis

Club Natació Reus PlomsEstudi d’'avaluació de la mobilitat generada (EAMG) de la modificació puntual del Pla General d’'Ordenació Urbana del municipi de Reus. Sectors “Club Natació Reus Ploms”, “Passeig de Misericòrdia” i “entorn del Cementiri”. L’'objecte de la modificació es la delimitació d'’un Polígon d’'Actuació Urbanística discontinu, que permeti la modificació en sol urbà dels tres sectors que formen part de la present modificació puntual, a fi de modificar els usos segons defineix el Pla general en l’'article 247 com Àrees de transformació dins del capítol segon operacions de renovació i rehabilitació.

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia is MCRIT’s foundation for the development of
innovative educational resources www.ersilia.org.