Transport public

 

Public Transport: Public transport is a public service, and should provide service levels that comply with public demand. The aim is to create a plan with line routes and service frequencies that is optimal regarding to a defined objective like the number of direct travelers, the total ride time, number of changes, the total cost or the total traveling time. MCRIT has been involved in planning and assessing several public transport projects, for transport operators and transport authorities and operators. Recently, MCRIT carried out the socioeconomic assessment of the reorganisation of the bus network in Barcelona, and has carried out public transport studies in a large number of cities and corridors using specialized modeling and assessment methodologies.

 

Estudi del transport urbà del Vendrell (2006)

Aj. del Vendrell

transport urbà el VendrellDiagnosi de la mobilitat en els diferents modes de transport, i especialment en transport públic a la vila, identificar les principals necessitats per a l'ús del transport públic i definir una proposta de xarxa per tal de desenvolupar un servei de transport públic urbà eficient. El treball es dugué a terme en col·laboració amb AIM S.L.

Metro Vallès (FGC): Integració del ramal ferroviari Tibidabo (2006)

logo ATM

ramal TibidaboLa remodelació del Metro del Vallès (FGC), que inclou el llaç ferroviari i la nova línia Avinguda Tibidabo – Vallès, suposa la integració del ramal Tibidabo al metro del Vallès, incrementant la capacitat en la relació Barcelona-Vallès Occidental, i facilitant la seva explotació. L’'objectiu de l'’estudi és determinar, per una banda, la viabilitat de la remodelació del Metro del Vallès (FGC) pel nou llaç ferroviari de la Pl. Catalunya de Barcelona i la nova línia entre el Vallès i l’Avinguda Tibidabo, i per l'’altra l’'estimació de la demanda captable.

Anàlisi d'accessibilitat del Front Litoral amb la implantació d'una nova línia de transport públic (2004)

Logo BR

línia transport públicAnàlisi de propostes d'alternatives per a donar accessibilitat al front litoral del Poble Nou i Sant Adrià. S'analitza l'accessibilitat a través del Tramvia des de Glòries i d'un Monorail des de la Ciutadella i es calcula l'accessibilitat del conjunt de l'àmbit EMT de manera global i específicament del Front Litoral, alhora que s'evalua el potencial de demanda de les propostes. En particular es va analitzar l'accessibilitat al Fòrum 2004.

Remodelació de les línies d'autobús a l'àmbit del Trambaix i Trambesòs (2003)

logo ATM

Trambaix - TrambesòsProposta de remodelació de les línies que donen servei a l'àmbit d'influència del TramBaix i del Trambesòs en la seva primera fase d'implantació. Aquesta proposta ha de portar associada necessàriament una millora global del Transport públic a l'àmbit d'estudi, tant des del punt de vista de l'oferta de servei de transport públic col·lectiu (TPC) com de la demanada de trànsit de TPC. La remodelació es concretarà en augment o disminució de freqüències i modificació de recorreguts. És tambè un objectiu de l'estudi determinar la demanda que suposarà la remodelació de les línies d'autobús sobre la carrega de TramBaix.

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia is MCRIT’s foundation for the development of
innovative educational resources www.ersilia.org.