Transport public

 

Public Transport: Public transport is a public service, and should provide service levels that comply with public demand. The aim is to create a plan with line routes and service frequencies that is optimal regarding to a defined objective like the number of direct travelers, the total ride time, number of changes, the total cost or the total traveling time. MCRIT has been involved in planning and assessing several public transport projects, for transport operators and transport authorities and operators. Recently, MCRIT carried out the socioeconomic assessment of the reorganisation of the bus network in Barcelona, and has carried out public transport studies in a large number of cities and corridors using specialized modeling and assessment methodologies.

 

Servei de diagnosi del transport públic per al Pla metropolità de mobilitat urbana (2013)

Logo AMB

Diagnosi del transport públicDiagnosi sobre el transport públic metropolità que servirà de base per a l’elaboració del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) i la definició dels objectius estratègics d’aquest àmbit sectorial.

L’enfocament de l’estudi consisteix en analitzar des d’un punt de vista supramunicipal les diagnosis realitzades en el marc dels PMU individuals dels diversos municipis que conformen l’AMB. La major part dels municipis de la primera corona tenen PMU redactat, o en curs de redacció però amb la diagnosi acabada, mentre que a la segona corona només alguns en tenen, per exemple Sant Cugat. D’altres com Cerdanyola acaben d’iniciar el procés.

El treball recull, per a tota l’AMB, de manera conjunta i global, l’estudi de l’oferta i la demanda de tot el transport públic col•lectiu de viatgers, tot tenint present la diversitat d’usuaris, els condicionants personals de la seva mobilitat, els diferents motius de viatge i la seva estacionalitat

Estudio para la cuatificación del mercado potencial captable para nuevas rutas AVE (2013)

RENFE

Trenes AVE Estudio del mercado potencialmente captable por nuevas rutas AVE, y análisis de sensibilidad a tarifas y tiempos de viaje del mercado captable por las rutas existentes y rutas nuevas. Este estudio responde a un encargo de la Dirección Gerencia del Área de Viajeros de Renfe y tiene los siguientes objetivos:
Desarrollar un modelo de reparto modal que permita cuantificar el mercado potencialmente captable por nuevas rutas AVE en España, analizar la sensibilidad a tarifas y tiempos de viaje del mercado captable por las rutas AVE existentes, así como por otras nuevas y analizar el impacto de la entrada de competencia en los corredores AVE

Estudi d'impacte de la nova línia D10 sobre la demanda de Trambaix i Trambesòs (2012-2013)

tram

D10 -  TrambaixL'Ajuntament de Barcelona té previst implantar una nova xarxa d'autobús a la ciutat, que substitueixi progressivament a l'actual de TMB. L'octubre de 2012 van posar-se en servei les 5 primeres línies de la nova xarxa. L'objecte del present estudi és analitzar l'impacte d'una sisena nova línia, la diagonal D10, sobre la demanda del Trambaix i el Trambesòs, i avaluar també la demanda i capacitat de la pròpia línia D10. S'analitzen diferents alternatives. S'utilitza el mateix model de simulació amb que es va realitzar una previsió de demanda de la connexió per la Diagonal l'any 2012, així com per a l'anàlisi d'altres infraestructures de transport públic metropolitanes

Reflexión estratégica sobre el transporte público colectivo de Zaragoza y su entorno (2009)

logo Gobierno de Aragón

Transporte público

 Tras haber duplicado la dotación en infraestructuras viarias de alta capacidad en los últimos 10 años, este estudio reflexiona entorno a cómo conducir y acompañar las nuevas dinámicas residenciales y de localización de actividades en el entorno de Zaragoza, entorno en mutación tras el incremento de accesibilidad que ha experimentado en las últimas décadas. Se proponen escenarios territoriales de futuro para Zaragoza y su entorno vinculados a diferentes políticas de transporte público metropolitano.

Estudi de l'oferta de serveis d'autobús als municipis de la segona corona de L'AMB (2012-2013)

 AMB

2ona Corona AMBEstudi dels serveis interurbans de la Generalitat i dels serveis urbans dels 18 municipis de la segona corona de l'AMB. Situació administrativa, econòmica i tècnica de l'oferta d'itineraris i horaris, material mòbil i serveis d'autobús. Anàlisi de les implicacions de l'extensió de l'àmbit de Transport i Mobilitat de l'AMB a aquests serveis.

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia is MCRIT’s foundation for the development of
innovative educational resources www.ersilia.org.