Demanda mobilitat

 

Mobility Demand: Demand forecasting is the activity of estimating the numbers of passengers opting to travel and where they travel to and from. It refers to the amount and type of travel people would choose under specific conditions, taking account factors such as the quality of transport options available and their prices. MCRIT develops advanced information geographic and modeling systems to support mobility demand studies, either at continental or at local level, for different demand segments (commuters, business, private trips. leisure and tourism). MCRIT carry on surveys and traffic counts. Over the years MCRIT has worked for private and public transport and all transport modes (road, rail, air, maritime), for infrastructure managers, transport operators and public regulators.

 

Previsión de Demanda de viajeros servicios de alta velocidad entre Francia y España (2013)

Logo Elipsos Internacional

Previsión demanada AVE España - FranciaEstudio de previsión de demanda de los nuevos servicios de Alta Velocidad entre España y Francia, que van a ser implementados a finales de 2013 en el marco del Plan de Transportes Objetivo 2014-2019. E ámbito del estudio incluirá España y Francia, pero llegará también a Suiza y la mitad sur de Alemania. Incluirá todos los orígenes y destinos potenciales de los usuarios de los futuros trenes explotados por Elipsos; por ejemplo, un tren Barcelona-Lyon puede ser la etapa principal de un deplazamiento Tarragona-Clermont Ferrand, y por lo tanto la relación Tarragona-Clermont Ferrand deberá formar parte de la matriz de desplazamientos, y la red ferroviaria modelizada deberá incluir, además del servicio troncal Barcelona-Lyon, los servicios de "aportación" Tarragona-Barcelona y Lyon-Clermont Ferrand.

Aproximació a la demanda de la connexió dels tramvies Trambaix i Trambesòs a través de l’'Av. Diagonal de Barcelona (2009)

Logo TRAM

TRAML'’objecte de l'’estudi és realitzar una aproximació a la demanda de la connexió dels tramvies Trambaix i Trambesòs a través de l’'Avinguda Diagonal de Barcelona, i el seu impacte sobre la resta de la xarxa de transport públic.

Estudi de demanda d'una connexió ferroviària a l'Aeroport de Girona (2009)

Logo IFERCAT

tren-avióEstudi de demanda d’´una nova connexió ferroviària amb l´’aeroport de Girona, en el marc de l´’Estudi Previ del projecte, en col·laboració amb INTRAESA. L'estudi analitza diverses alternatives de connexió de la línia convencional actual de Renfe i la futura línia TAV amb la terminal de l'aeroport.

Estudi de demanda per a l'ampliació de la xarxa ferroviària metropolitana del Baix Llobregat (2008)

Logo DPTOPxarxa ferroviàriaL’'actuació objecte d’'aquest estudi correspon a l'’actuació AX17 del PDI 2001-2010 de l’'ATM, que inicialment es presentava com una única línia entre Sarrià i Castelldefels (L12). Actualment es proposa com a connexió de les 3 línies següents: Línia L6 dels FGC Vallès: llançadora entre Sarrià i Finestrelles-Sant Joan de Déu, Perllongament de la línia de metro L3 entre Zona Universitària i Sant Feliu de Llobregat, Perllongament de la línia C3 de rodalies RENFE entre Cornellà i Castelldefels. Aquesta connexió suposa una millora en la connexió en TPC entre els municipis del Baix Llobregat i els del Barcelonès, incrementant la capacitat en la relació Barcelona-Baix Llobregat.

Estudi de demanda de la Línia Orbital Ferroviària de Catalunya (LOF) (2008)

Logo IFERCAT

LOFEl present estudi analitza l'’impacte de la Línia Orbital Ferroviària (LOF) sobre la mobilitat de l´àmbit d´’estudi per a un horitzó 2026, en el context sòciodemogràfic del planejament territorial a nivell metropolità i català i amb les infraestructures viàries i ferroviàries previstes pel Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya.

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia is MCRIT’s foundation for the development of
innovative educational resources www.ersilia.org.