Freight & Logistics: Freight transport is essential to maintain economic growth and competitiveness. Freight transport and logistics defines all actions that are necessary to provide goods in the right amount, the right condition, at the right time and at minimal cost, and social and environmental externalities. MCRIT works for large transport infrastructure managers, such as the Port of Barcelona or CIMALSA, managing logistic zones, as well as transport carriers, such as Renfe, the Spanish railway company, assessing alternative infrastructure and management policies. MCRIT has developed advanced freight forecast models at regional, national and European scale, in both consultancy and research contracts with the European Commission.

 

Modelo de intercambio de mercancías en la región del Mediterráneo Occidental (2009)

Logo fundació CETMO

VaixellModelo de intercambio de mercancías en la región del Mediterráneo Occidental. El objecto del trabajo es la elaboración del modelo de intercambios de  mercancías de los países del Mediterráneo Occidental.

 

El transport de mercaderies per ferrocarril a Catalunya (2006)

logo Cambra de Comerç

FerrocarrilL'estudi preveu caracteritzar el sistema ferroviari catalana, el transport de mercaderies, determinar i valorar els aspectes critics dels quals depen la competitivitat del transport ferroviari, determinar la demanda futura i identificar les necessitats infraestructurals i de gestió de la xarxa per satisifer la demanda futura del trasport de mercaderies.

Connexions viàries i ferroviàries al Port de Barcelona (2005)

Logo BR

Port de BarcelonaEstudi d'’assistència tècnica a Barcelona Regional per a caracteritzar i modelitzar el transport de mercaderies a l'’Eix del Llobregat entre el Delta i l’'entorn del corredor viari AP-7/B-30. L'’estudi inclou dues fases: Realització d'’un estudi per caracteritzar els fluxos del transport de mercaderies en el corredor de la Plataforma Logística del Delta; Realització d’'un model de simulació de la mobilitat actual i futura del transport de mercaderies en l’'ambit d'’estudi i avaluació de propostes.

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia is MCRIT’s foundation for the development of
innovative educational resources www.ersilia.org.