Environmental Assessment: Environmental assessment ensures that the environmental implications of decisions are taken into account before the decisions are made. Environmental assessment can be undertaken for individual projects, such as a dam, motorway, airport or factory, or for public plans or programmes. Consultation with the public is a key feature of environmental assessment procedures. MCRIT carried out on of the first implementation of Strategic Environmental Impact Assessment for the Transport Infrastructure Plan of Catalonia in 2007. Since then MCRIT has carried out environmental assessments mostly in transport and spatial development projects

 

Inclusió de l'adaptació al canvi climàtic a la planificació de Granollers (2015)

Logo DIBA

adaptació canvi climàtic

Granollers s'ha adherit al la iniciativa europea Alcaldes per l'Adaptació (Mayors Adapt) per la qual cosa té el compromís o bé de redactar un pla d'adaptació al canvi climàtic o bé d'integrar l'adaptació en els seus plans. El municipi de Granollers ha optat per aquesta segona possibilitat i vol integrar l'adaptació al canvi climàtic en el seus plans.
Descripció dels serveis proveïts:

  • Caracteritzar bàsicament el municipi
  • Determinar impactes al canvi climàtic que pot tenir i la seva vulnerabilitat
  • Identificar aquells plans on aquests impactes poden ser més rellevants
  • Definir com s'ha d'incloure l'adaptació en aquests plans.

 

 

Dades de Residus a Catalunya 2008 (2010)

Logo DMAHLogo Agència de Residus

Dades de residusL'any 2008 es presenta la segona edició de la publicació Dades de residus a Catalunya, document que recull les dades dels residus sobre els quals té competència l'Agència de Residus de Catalunya i que es gestionen en el seu àmbit territorial.

Sistema Municipal d’'Indicadors de Sostenibilitat (2009)

Logo DIBA

indicadors SostenibilitatL’'aplicació d'’un sistema d'’indicadors de sostenibilitat permet, d’'una banda, fer una radiografia de la situació en la que es troba el municipi i de l’'anàlisi de la seva evolució en el temps, afavorint la tasca de l’'Ajuntament a prioritzar actuacions concretes per avançar en la direcció del desenvolupament sostenible, i, alhora, a implicar en el procés als actors econòmics i socials que amb les seves activitats contribueixen a crear les condicions en les quals es desenvolupa la vida municipal. El sistema d'’indicadors que es presenta és l'’aplicació dels Sistema Municipal d'’Indicadors de Sostenibilitat elaborats per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona, que consta d'’un total de 30 indicadors, distribuïts en tres tipologies: model, flux i qualitat (classificació proposada per l’Agència Europea de Medi Ambient).Recentment, s'’han afegit a aquests 8 més de caire socioeconòmic.

Càlcul d'indicadors de Sostenibilitat Sant Llorenç Savall i Santa Perpètua de Mogoda  (2009)

Logo DIBA

IndicadorsEl sistema d'’indicadors que es presenta és l’'aplicació dels Sistema Municipal d'’Indicadors de Sostenibilitat elaborats per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona, que consta d'’un total de 30 indicadors, distribuïts en tres tipologies: model, flux i qualitat (classificació proposada per l'’Agència Europea de Medi Ambient). Recentment, s’'han afegit a aquests 8 més de caire socioeconòmic. Aquest indicadors s'han aplicat als municipis de Sant Llorenç Savall i Santa Perpètua de Mogoda

Informe de sostenibilitat ambiental del Pla de mobilitat de Montmeló (2010)

Logo DIBAMontmeló

El Pla d'actuació per restablir la qualitat de l'aire als 40 municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Baix Llobregat definits pel Decret 226/2006, de 23 de maig, com a zona de protecció especial, aquests 40 municipis han de redactar un PMU. Montmeló és un dels municipis declarat  zona de protecció especial de l’'ambient per aquest  Decret 226/2006, és a dir, que superen els nivells de qualitat de l'’aire admissibles per les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres.

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia is MCRIT’s foundation for the development of
innovative educational resources www.ersilia.org.