Prospectiva regional

 

Infrastructures Plans: Infrastructure Plan sets out current and future needs and spending priorities for infrastructure and service delivery. Infrastructure planning is a shared activity which is based on partnership working between a wide range of organisations, both within and outside the public sector. MCRIT has developed and assessed infrastructure plans, mostly from transport, also for energy, and other public facilities, from local energy plans to European Transeuropean Transport Networks. MCRIT participated in European infrastructure plans (notably the Transeuropean Networks), the Spanish infrastructure plans (since the PDI from early nineties, to the most recent PEIT), and Catalan plans (from the PITC to the PGI).

 

Pla de la Xarxa Local de carreteres de la comarca de l'Anoia (2013)

Logo DIBA

Xarxa local AnoiaEl Pla Zonal té com a objectiu principal identificar i prioritzar els camins que han de formar part de la xarxa local, que actualment són municipals i no tenen la consideració de carreteres. També analitza les carreteres que actualment formen part de la xarxa local de la Diputació de Barcelona per tal d’identificar les que poden deixar de ser catalogades com a carreteres locals.

El Pla Zonal es durà a terme seguint la metodologia comuna desenvolupada per la Diputació de Barcelona en els Plans Zonals del Berguedà i d’Osona, d’acord amb les idees-força desenvolupades per la pròpia Diputació en el Llibre Blanc de la Vialitat Local, i considerant com a referència els treballs dels Plans Zonals de la Diputació de Tarragona i de Girona.

Pla de la Xarxa Local de carreteres de la comarca del Bages (2013)

Logo DIBA

Xarxa local BagesEl Pla Zonal té com a objectiu principal identificar i prioritzar els camins que han de formar part de la xarxa local, que actualment són municipals i no tenen la consideració de carreteres. També analitza les carreteres que actualment formen part de la xarxa local de la Diputació de Barcelona per tal d’identificar les que poden deixar de ser catalogades com a carreteres locals.

El Pla Zonal es durà a terme seguint la metodologia comuna desenvolupada per la Diputació de Barcelona en els Plans Zonals del Berguedà i d’Osona, d’acord amb les idees-força desenvolupades  per la pròpia Diputació en el Llibre Blanc de la Vialitat Local, i considerant com a referència els treballs dels Plans Zonals de la Diputació de Tarragona i de Girona.

Elaboració i redacció del llibre refós dels Plans Sectorials. Pla d'infraestructures (2009)

Logo DPTOP

InfraestructuresAquest estudi vol integrar tots els documents del diferents plans sectorials d'infraestructures elaborats per DPTOP, en un únic document que els presenti com elemets complementaris i compatibles amb les directrius de mobilitat i altres documents de DPTOP.

Pla d'equipaments culturals de Catalunya (2007)

Logo GENCAT

Pla d'equipaments culturalsEl PECCat es planteja com un pla director que estableix les necessitats mínimes i marca les prioritats d’'actuació en matèria d’'equipaments culturals bàsics per assolir una distribució territorial equilibrada d'aquests equipaments.

 

 

Pla de millora de les interseccions de les carreteres gestionades per la Diputació de Barcelona (2008)

Logo DIBA

interseccions DIBAL’'estudi té com a objectiu fer un pla d'’interseccions, per prioritzar adequadament les inversions, optimitzant l’'assignació de recursos des d'’un punt de vista de rendiment màxim en termes de seguretat viària i fluïdesa del trànsit. Es va dur a terme un inventari detallat de les interseccions de la província de Barcelona.

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3 
  •  Next 
  •  End 

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia is MCRIT’s foundation for the development of
innovative educational resources www.ersilia.org.