R+D Catalunya: L'Acord Català de Recerca i Innovació (PNRI), signat a finals de 2008 amb un ampli consens polític i social, situa la recerca i innovació com les prioritats estratègiques de Catalunya. L'aprovació del Pla de Recerca i Innovació posterior (PRI) 2010-2013 es va basar en una anàlisi rigorosa del sistema R + D + I de la Generalitat de Catalunya.

 

Pla de Recerca, Desenvolupament i Innovació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (2009)

logo DPTOP

Pla Recerca DPTOPEl Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP), ha iniciat un procés participatiu per a la definició del seu propi Pla de Recerca, Desenvolupament i Innovació (coordinat amb el Pla de Recerca Interdepartamental de la Generalitat), tenint en compte les prioritats establertes pels plans estratègics de recerca locals, nacionals, europeus i internacionals. Les línies estratègiques del Pla s’orienten a millorar la gestió del coneixement estratègic del departament sobre dinàmiques territorials i de mobilitat a Catalunya, preveient els canvis tecnològics futurs i explorant polítiques, projectes i mètodes de treball a mig termini. El repte principal del Pla de R+D+i del DTOP és considerar el Territori com a dimensió fonamental de les activitats de recerca impulsades per a la Generalitat.

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia és la fundació de Mcrit per al desenvolupament
de recursos educatius innovadors www.ersilia.org