Mcrit

La majoria dels membres de MCRIT  provenen de la Universitat Politècnica de Catalunya i alguns d'ells des de l'equip de redacció del Pla Territorial Metropolità de Barcelona.

DIRECCIÓ I GESTIO

 

DIRECCIÓ

 Andreu Ulied

Andreu Ulied. Soci d’MCRIT. Director

Andreu Esquius

Andreu Esquius. Soci d’MCRIT.  Director adjunt .

 

COORDINACIO I GESTIÓ

Ramon Català

Ramón Català. Soci d’MCRIT. Administrador. Responsable de gestió interna. Soci i Director de GEOVINCLES S.L..

Laura Gutiérrez

 Laura Gutiérrez.  Coordinadora d’administració.

Oriol Biosca

Oriol Biosca. Coordinador de projectes per a la Comissió Europea.

Rafael Rodrigo

Rafael Rodrigo, Coordinador de licitacions de projectes internacionals del BID, Banc Mundial i EuropeAid.

 

DEPARTAMENT DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

 Andreu Ulied

Andreu Ulied. Enginyer de Camins. Màster en Planificació per la Universitat de Harvard, USA. Doctor per l’UPC. Professor del Màster d’Urbanisme de l’Escola d’Administració Pública i de programes de mestratge de diferents universitats. Coordina la redacció d’estudis i plans estratègics i els projectes de recerca.

Oriol Biosca

Oriol Biosca. Enginyer CCP. Especialista en planificació estratègia i regional, i en l'avaluació socioeconòmica de projectes d' infraestructura. Coordinador d’estudis estratègics sobre l’impacte regional de les infraestructures. Project manager en projectes del 7 Programa Marc de la Comissió Europera i del programa ESPON

Nati Franco

Nati Franco. Geògrafa. Especialista en cartografia digital, SIG i anàlisi espacial. Anàlisi de base de dades i edició de mapes per projectes com l’IGIS de lEIB, l’EURAM, el Pla Estratègic del Litoral i el SIRGA. 

Rafael Rodrigo

Rafael Rodrigo. Llicenciat en Ciències Econòmiques. Màster Europeu en Planificació i Gestió Ambiental (Universitat de Barcelona). Especialista en planificació regional. Coordinador de licitacions de projectes internacionals del BID, Banc Mundial i EuropeAid.

 

Berta Carreras.  Llicenciada en Geografia per la  Universitat Autònoma de Barcelona, Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental (Universitat de Barcelona), Postgrau de Tècnic Mediambiental (Universitat de Barcelona)

 

Laura Noguera.  Llicenciada en Geografia per la  Universitat de València, Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental (Universitat de Barcelona)

 

DEPARTAMENT DE MOBILITAT I PLANIFICACIÓ DEL TRANSPORT

Andreu Esquius

Andreu Esquius. Direcció.  Enginyer de CCP especialista en estudis de planificació i modelització dels transports. Professor del Màster d’Urbanisme de l’Escola d’Administració Pública. Responsable de planificació dels transports del Pla territorial metropolità de Barcelona fins el 1993-1999. Professor de models de previsió de demanda del Màster en transport ferroviari i tracció elèctrica de l’UPC. 

Raquel López

Raquel López. Enginyera CCP. Especialista en estudis de previsió de la demanda, en models de previsió dels transports. Ha treballat en el desenvolupament de models avançats de previsió de demanda del trànsit a Catalunya, i en la seva aplicació en estudis de trànsit i d’avaluació d’actuacions viàries.  

Efrain Larrrea

Efrain Larrea. Enginyer CCP. Especialista l’anàlisi estratègica d’infraestructures. Ha treballat en l’avaluació de l’interès econòmic i la viabilitat tècnica d’alternatives d’implantació de ports i centrals logístiques, o d’autopistes de peatge, i estudiant hinterlands portuaris, així com en la identificació i avaluació estratègica de corredors en el procés de redefinició de les Xarxes Transeuropees, per a la Comissió Europea.

Fredecic Lloveras

Frederic Lloveras.  Enginyer CCP. Especialista en models de previsió de demanda de transport i models de microsimulació de trànsit. Treballa desenvolupant models de previsió de transports i realitzant estudis sobre planejament d’infraestructures a nivell urbà i regional. 

Judith Requena

Judith Requena.  Ambientòloga. Especialista en estudis i plans de mobilitat, i en avaluació d'impacte ambiental.  

Victor Agulló

Victor Agulló.  Geògraf, especialista en estudis i plans de mobilitat i transport públic.  

 

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES

Ramon Català

Ramón Català. Enginyer Telecomunicacions. Direcció. Analista de sistemes i expert en gestió del coneixement. Ha treballat en desenvolupament de les rutines originals de SIG i de xarxes des 1990. Desenvolupador del programari per a sistemes d’ajuda (basat en la tecnologia "Bridges"). És Professor en el Màster en sistemes d’informació geogràfica de la Fundació Politècnica de Catalunya.

Jaume Jorba

Jaume Jorba.  Informàtic i expert en estadística, especialista en Java, Visual C i Visual Basic. Desenvolupador d'aplicacions avançades de simulació interactiva per Internet.


 Fundació ERSÍLIA

Maria Teresa Guevara

Maria Teresa Guevara.  Llicenciada en Ciències de la Comunicació. Editora multimèdia. Directora de la Fundació ERSILIA.

Jaume Jorba

Jaume Jorba. Informàtic, especialista en Java, Visual C i Visual Basic. Desenvolupador d’aplicatius avançats de simulació interactiva per Internet. Vice-president de la fundació ERSILIA. Desenvolupa recursos a la comunicació i l’educació.

Sheila Ruiz

Sheila Ruiz.  Tècnic en gràfica publicitària. Grau Superior Gràfica Publicitària a l'Escola Superior de Disseny ELISAVA

Laura Gutiérrez

Laura Gutiérrez. Llicenciada en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Ha participat en el desenvolupament d’estudis en temes educatius i en el desenvolupament de recursos educatius a la fundació ERSILIA

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia és la fundació de Mcrit per al desenvolupament
de recursos educatius innovadors www.ersilia.org