Transit diari

 

Transit viariL'objectiu d'un estudi de previsió de trànsit és avaluar els impactes potencials dels canvis de trànsit causats pel desenvolupament proposat a les carreteres municipals i per identificar les millores de la infraestructura o les mesures de mitigació necessàries per assegurar que la xarxa de carreteres funcionarà acceptablement i amb seguretat, un cop finalitzat el desenvolupament proposat. MCRIT aplica models de macro i microsimulació.

 

Estudi de trànsit amb la implantació de l'eurovinyeta a l'Eix Transversal C-25 (2013)

Infraestructures.cat

EurovinyetaEls estudis de trànsit per analitzar l'impacte de la implantació de l’Eurovinyeta a Catalunya s'incien l'estiu del 2013, amb l'objectiu d'analitzar la tarificació de les autovies per a vehicles pesants. Amb la Col·laboració de Diadro

 

Estudio de trafico en la estación de peaje de Cardedeu (AP7) (2013)

Logo abertis

Estudio de tráfico peaje CardedeuEstudio de tráfico en el enlace de la AP-7 en Cardedeu, incluyendo la estación de peaje (EP), en el marco de la ampliación en curso del Centro Comercial La Roca Village. La EP de Cardedeu se ha ido ampliando en los últimos años por necesidades de tráfico, y en las horas punta del Centro Comercial se colapsa tanto la salida como la entrada a la AP-7. Con motivo de la ampliación de sus instalaciones, el centro Comercial ha realizado propuestas de aumento de capacidad en la rotonda que distribuye el tráfico del enlace, pero no prevé ningún incremento del número de vías de la EP. Estas propuestas no están basadas en ningún estudio de tráfico.

El estudio deberá efectuar una previsión de tráfico de la zona del enlace con la entrada en servicio de la ampliación, y proponer y evaluar soluciones que garanticen niveles de servicio aceptables.

Estudi de trànsit nou vial sud a Sant Cugat del Vallès (2012)

Barcelona Regional

vial sud Sant CugatAnàlisi de la viabilitat a llarg termini de la xarxa viària de l'àmbit del voltant de la B-30 sense considerar la Via de Cornisa, en la seva versió completa des de Molins de Rei fins a Cerdanyola. S'han analitzat diferents escenaris.

Estudi de trànsit nova carretera corredor Eix Congost-Vallès Oriental C-17 pk 18+100 al 30+250 (2012)

DTS

Eix Congost - Vallès OrientalEstudi de trànsit en el marc de l'Estudi Informatiu de la carretera C-17 del PK 18+100 al 30+250 (14 km), tram Lliçà de Vall-La Garriga. Previsió de trànsit de les alternatives estudiades i anàlisi de capacitat i dimensionament del tronc i dels enllaços.

Estudi de trànsit del condicionament de l'Eix Tàrrega-Balaguer-Alfarràs. C-53 I C-26. Vilagrassa-Alfarràs (2009)

logo GISA

Estudi de TrànsitL'’objectiu principal de l'’estudi és la previsió de trànsit de l’'Eix Tàrrega-Alfarràs, que inclou el condicionament de la C-53 i C-26 entre Tàrrega i Alfarràs. El present estudi respon a un encàrrec de GISA que té com a principal objectiu determinar el trànsit del tram objecte de la concessió, mesurat en vehicles-km i desglossat per a vehicles lleugers i pesants, per el període de durada de la concessió. Un segon objectiu de l’'estudi és proveir els resultats necessaris per la posterior redacció de l'’Estudi d'avaluació de l'impacte sobre la mobilitat, per tal de donar compliment a l'’apartat 2d de l'’article 18 ter de la Llei de Modificació de la Llei 7/1993 de 30 de setembre de Carreteres

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia és la fundació de Mcrit per al desenvolupament
de recursos educatius innovadors www.ersilia.org