Demanda mobilitat

 

Demanda de mobilitat: La previsió de la demanda és un procés que consisteix en estimar el nombre de passatgers que opten per viatjar i on viatgen, cap a on i des d'on. Es refereix a la quantitat i tipus de viatges que la gent tria en determinades condicions, tenint en compte factors com la qualitat de les opcions de transport disponibles i els seus preus. MCRIT desenvolupa sistemes avançats de modelització d'informació geogràfica per donar suport als estudis de demanda de mobilitat, tant a nivell continental com a nivell local.

 

Previsión de Demanda de viajeros servicios de alta velocidad entre Francia y España (2013)

Logo Elipsos Internacional

Previsión demanada AVE España - FranciaEstudio de previsión de demanda de los nuevos servicios de Alta Velocidad entre España y Francia, que van a ser implementados a finales de 2013 en el marco del Plan de Transportes Objetivo 2014-2019. E ámbito del estudio incluirá España y Francia, pero llegará también a Suiza y la mitad sur de Alemania. Incluirá todos los orígenes y destinos potenciales de los usuarios de los futuros trenes explotados por Elipsos; por ejemplo, un tren Barcelona-Lyon puede ser la etapa principal de un deplazamiento Tarragona-Clermont Ferrand, y por lo tanto la relación Tarragona-Clermont Ferrand deberá formar parte de la matriz de desplazamientos, y la red ferroviaria modelizada deberá incluir, además del servicio troncal Barcelona-Lyon, los servicios de "aportación" Tarragona-Barcelona y Lyon-Clermont Ferrand.

Aproximació a la demanda de la connexió dels tramvies Trambaix i Trambesòs a través de l’'Av. Diagonal de Barcelona (2009)

Logo TRAM

TRAML'’objecte de l'’estudi és realitzar una aproximació a la demanda de la connexió dels tramvies Trambaix i Trambesòs a través de l’'Avinguda Diagonal de Barcelona, i el seu impacte sobre la resta de la xarxa de transport públic.

Estudi de demanda d'una connexió ferroviària a l'Aeroport de Girona (2009)

Logo IFERCAT

tren-avióEstudi de demanda d’´una nova connexió ferroviària amb l´’aeroport de Girona, en el marc de l´’Estudi Previ del projecte, en col·laboració amb INTRAESA. L'estudi analitza diverses alternatives de connexió de la línia convencional actual de Renfe i la futura línia TAV amb la terminal de l'aeroport.

Estudi de demanda per a l'ampliació de la xarxa ferroviària metropolitana del Baix Llobregat (2008)

Logo DPTOPxarxa ferroviàriaL’'actuació objecte d’'aquest estudi correspon a l'’actuació AX17 del PDI 2001-2010 de l’'ATM, que inicialment es presentava com una única línia entre Sarrià i Castelldefels (L12). Actualment es proposa com a connexió de les 3 línies següents: Línia L6 dels FGC Vallès: llançadora entre Sarrià i Finestrelles-Sant Joan de Déu, Perllongament de la línia de metro L3 entre Zona Universitària i Sant Feliu de Llobregat, Perllongament de la línia C3 de rodalies RENFE entre Cornellà i Castelldefels. Aquesta connexió suposa una millora en la connexió en TPC entre els municipis del Baix Llobregat i els del Barcelonès, incrementant la capacitat en la relació Barcelona-Baix Llobregat.

Estudi de demanda de la Línia Orbital Ferroviària de Catalunya (LOF) (2008)

Logo IFERCAT

LOFEl present estudi analitza l'’impacte de la Línia Orbital Ferroviària (LOF) sobre la mobilitat de l´àmbit d´’estudi per a un horitzó 2026, en el context sòciodemogràfic del planejament territorial a nivell metropolità i català i amb les infraestructures viàries i ferroviàries previstes pel Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya.

Logo Mcrit

Salvador Espriu, 83 08005 Barcelona  Spain
+34 932 250 313
info@mcrit.com - www.mcrit.com

Logo Fundació Ersília

Ersilia és la fundació de Mcrit per al desenvolupament
de recursos educatius innovadors www.ersilia.org